Privacy Statement

Privacy Statement

Via de website van Jimmy’s Speelparadijs worden verschillende gegevens verwerkt. Bijvoorbeeld op
wat voor apparaat jij de website bezoekt of als je je contactgegevens invult bij het reserveren van
een kart heat. Bij de verwerking van gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacy wet stelt
en de rechten die u krijgt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze
privacyverklaring staat welke gegevens we verzamelen en wat Jimmy’s Speelparadijs ermee doet.

Welke gegevens bewaren we?

Wanneer je gebruik maakt van de Jimmy’s Speelparadijs website worden er verschillende gegevens
opgeslagen. Een deel wordt automatisch verzameld en een deel vul je zelf in door je bijvoorbeeld aan
te melden voor de nieuwsbrief. Jimmy’s Speelparadijs zorgt ervoor dat we de verzameling van
persoonsgegevens beperken tot de gegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden. Deze
gegevens kunnen verzameld worden door cookies op onze website.
Jimmy’s Speelparadijs kan de volgende gegevens van jou bewaren:
• Naam
• E-mailadres
• IP-Adres

Waarvoor gebruiken we de informatie

De verzamelde gegevens kan Jimmy’s Speelparadijs voor verschillende doeleinden gebruiken. Deze
informatie wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website goed draait, de website verbeterd
kan worden, de reserveringen goed te laten verlopen, voor marketing doeleinden, voor de
verzekering en mocht het nodig zijn contact op te kunnen nemen. Jimmy’s Speelparadijs houdt deze
informatie niet langer in bezit dan nodig voor de genoemde doeleinden en/of voor het voldoen aan
wet- en regelgeving. Deze gegevens worden op verschillende manieren opgeslagen en goed
beveiligd.

In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, bijvoorbeeld
wanneer dit nodig is voor de verzekering. Het verstrekken van persoonsgegevens met derden vindt
uitsluitend plaats op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen. Derden aan wie wij uw
persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.
Jimmy’s Speelparadijs is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens door derden. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid
van een verwerker dan wordt hiermee conform de AVG een verwerkersovereenkomst gesloten.

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene heeft u een aantal rechten:
• Het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben.
• Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.
• Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
• Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om te
verzoeken dit te beperken.
• Het recht om de gegeven toestemming in te trekken
• Het recht op dataportabiliteit.
• Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
• Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
• U dient er bij het bovenstaande wel rekening mee te houden dat er omstandigheden kunnen zijn waarin wij bevoegd zijn om niet aan uw verzoek mee te werken, met name indien dit nodig is om aan
onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Vragen?

Mocht u uw gegevens willen inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u een e-mail sturen
naar: [email protected]. Persoonsgegevens die we moeten bewaren voor de
verzekering kunnen we niet wijzigen of verwijderen.

Openingstijden

Openingstijden

Maandag:13:00 – 19:00
Dinsdag:13:00 – 19:00
Woensdag:13:00 – 19:00
Donderdag:13:00 – 19:00
Vrijdag:13:00 – 19:00
Zaterdag:11:00 – 19:00
Zondag:

11:00 – 19:00